meni
Projekt
Avtor
Roman
Povzetek
Vsebina
Osebe
Video
dostojevski
Ozadje:
Psihološki roman Zločin in kazen je en izmed najbolj znanih romanov iz časa realizma. Natančneje ga lahko uvrstimo v obdobje ruskega realizma, ki se od francoskega precej razlikuje. V 19. st. je bila Rusija zaostala fevdalna država, v kateri je imel vso oblast car. Literatura je zato postala sredstvo v boju za svobodo in socialni napredek. Postala je edini zastopnik ljudske svobodoljubne družbe in je izrekala kritiko nevzdržnih socialnih razmer. Ruska realistična literatura ni nikoli brezosebna kot francoska, ampak je globoko etično angažirana, išče odgovore na verska vprašanja, lahko so politično polemična, zmeraj pa stoji za njo tako ali drugače prizadet ustvarjalec. Ruska literatura predstavlja drugačno doživljanje in razumevanje sveta. V njej je skrita ruska duša, ki se močno razlikuje od zahodnoevropske duše - je bolj čustvena, mehka.

Nastanek:
Ob koncu leta 1859 je Dostojevski pisal bratu, da se bo lotil pisanja romana-izpovedi: "Delo bom prepojil s svojo krvjo in položil vanj vse svoje srce. Zamislil sem si ga na prisilnem delu, ležeč na pogradu, v težkih in žalostnih trenutkih, ko sem se predajal analizi samega sebe." Na prisilnem delu se je Dostojevski srečal z ljudmi, ki so bili sposobni dvigniti se nad vse moralne zakone, ob čemer se mu je z vso ostrino postavilo vprašanje zločinčeve vesti. Roman naj bi pričel pisati decembra 1859, a je delo odložil. Zamisel za ta roman je v njem zorela še celih šest let. V tem času je napisal dela, katerih glavne teme so: tema bednih ljudi, tema upora in tema junaka-posameznika. Vse te tri teme so doživele nekakšno sintezo v Zločinu in kazni. V juniju leta 1865 je Dostojevski zasnoval roman Pijanci, ki ga ni nikoli napisal. V Zločinu in kazni je uporabil zgodbo o zapitem svetniku Marmeladovu in sliko ponižujoče revščine, ki vlada v njegovi družini, prav iz osnutka Pijancev.

Lastnosti:
O svoji usodi odloča junak sam, hkrati pa mora po zločinu odgovoriti na osnovno etično vprašanje, ki je v naslovu. Zato je Zločin in kazen roman-tragedija. Tudi stilno se približuje tragediji, in sicer zato ker je v romanu zelo malo opisov, prevladujejo pa dialogi, monologi in izpovedi. Njegovi junaki so polni nasprotujočih si pogledov, nesoglasij v sebi, največkrat skregani sami s seboj, vedno so žive osebe. Večkrat se v enem človeku pojavita dve osebi in to protislovje,razkol Dostojevski prikaže skozi živ dialog, protislovje zna dramatizirati.

naslovnica
(c) Boštjan,Jan,Luka in David
2006