Projekt so pripravili:

- Bostjan Rihter,
- Jan Zadravec,
- Luka Ostir in
- David Urbanica.