Besedilne vrste

Publicistična besedila

Novica

Poročilo

Reportaža

Intervju

Ocena

Komentar

Praktičnosporazumevalna besedila

Zasebna zahvala

Vabilo

Opravičilo

Reklamno besedilo

Javno obvestilo

Strokovno besedila

Poljudnoznanstveni članek

Uradovalna besedila

Življenjepis

Uradno potrdilo

Pooblastilo

Izjava

Zapisnik

Uradna prošnja

Uradna prijava

Uradna pritožba

Splošno uradno besedilo